Opatření proděkanky k upřesnění pravidel pro studijní programy zaměřené na vzdělávání a Učitelství pro SŠ
číslo P7 ze dne 20.12.2023.

 

 1. Studium se řídí předpisy JU, respektive PřF JU.

 1. Toto opatření navazuje na opatření děkana PřF D48 O organizaci studia
  v bakalářských a magisterských studijních programech na PřF JU v platném znění a upřesňuje pravidla pro studium Učitelství pro SŠ a v programech
  se zaměřením na vzdělávání pro SŠ. Vztahuje se na studenty učitelství zapsané na PřF.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí předpisy jednotlivých pracovišť, která student během studia navštěvuje, jsou-li tyto stanoveny.

 1. Kvalifikační práci v programech pro vzdělávání může student vytvořit v bakalářském stupni studia v maior nebo minor programu a v magisterském programu v jím zvolené specializaci.

 1. Student referuje o přípravě své kvalifikační práce

          a) na semináři pracoviště PřF, kde je práce řešena, nebo
          b) na semináři FPR/512 (pokud bude práce zadaná na PF, přijde školitel na PřF).

 1. Kvalifikační práce se odevzdává podle pravidel stanovených v opatření proděkana pro studium P5 v platném znění a v termínech určených aktuálním opatřením děkana PřF O organizaci akademického roku.

 1. Obhajobu kvalifikační práce student koná na Přírodovědecké fakultě bez ohledu na to, na jakém pracovišti byla práce řešena.

 1. Ke všem státním závěrečným zkouškám včetně pedagogicko-psychologických se student přihlašuje na Přírodovědecké fakultě JU v termínech dle akademického kalendáře PřF JU. Zkoušky z pedagogicko-psychologických předmětů, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky, student skládá v termínech vypsaných Pedagogickou fakultou.

 1. Student dvouoborového programu si může rozložit zkoušky z předmětových okruhů státní závěrečné zkoušky maximálně do tří skupin:

- pedagogicko-psychologické předměty (zkouška probíhá na PF JU),

- předměty hlavního (maior) oboru / první specializace (zkouška probíhá na PřF JU),
- předměty vedlejšího (minor) oboru / druhé specializace (zkouška probíhá na fakultě, kam přísluší obor).

V bakalářském stupni studia student vykoná SZZ ze dvou předmětů v programu maior a jednoho předmětu v programu minor.

 1. Student Učitelství science pro SŠ si může rozložit zkoušky z předmětových okruhů státní závěrečné zkoušky maximálně do dvou skupin:

- pedagogicko-psychologické předměty (zkouška probíhá na PF JU),

- předměty oborové (zkouška probíhá na PřF JU).

  11. V případě rozložení si pořadí vykonávaných dílčích částí státní závěrečné  zkoušky volí student sám, před příslušnou částí bude zkontrolováno splnění všech studijních povinností v dané skupině předmětů okruhu SZZ.

 

Toto opatření vstupuje v platnost 1.1.2024                   

Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
proděkanka pro učitelské obory

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0