Katedra biologie ekosystémů

Pro studenty

Možnosti studia na KBE


Informace pro studenty

Zadávací protokoly bakalářských a magisterských prací

Formulář zadávacího protokolu naleznete ZDE.

V zadávacích protokolech bakalářských i magisterských prací uvádějte do části “Zvláštní poznámky pracovištěčasový harmonogram.

U studentů bakalářského oboru PŽP ještě navíc očekáváme stručnou zmínku o tom, jak řešené téma souvisí s péčí o životní prostředí.

Povinnost bakalářských a magisterských studentů KBE prezentovat pokrok ve vypracovávání kvalifikační práce

Bakalářský stupeň

 • Studenti oboru PŽP prezentují v rámci povinného kurzu KBE/109 Seminář bakalářského oboru PŽP (letní semestr 3. ročníku studia).
 • Všichni studenti bakalářského stupně, kteří mají zadanou bakalářskou práci na KBE (tedy studenti PŽP i ostatních oborů), musí alespoň jednou prezentovat na katedrovém semináři KBE (KBE/183 Seminář mag. oborů – KBE) bez nutnosti mít tento kurz zapsaný.
  Prezentace by měla být načasována ideálně před odevzdáním práce (představení finálních výsledků práce - obhajoba nanečisto).

Magisterský stupeň

 • Studenti, kteří mají zadanou diplomovou práci na KBE, mají povinnost si v průběhu magisterského studia dvakrát zapsat KBE/183 Seminář mag. oborů – KBE, kde prezentují pokrok na své diplomové práci.
  Vhodné načasování prezentací je co nejdříve po zadání práce (představení tématu práce) a před odevzdáním práce (představení finálních výsledků práce – obhajoba nanečisto).

Uplatnění našich absolventů

 • Mgr. Lucie Vebrová
  Povodí Vltavy, s. p. - hydrobiolog

  Mou pracovní náplní jsou terénní odběry a následná determinace makrozoobentosu západočeských řek a potoků, současně se také podílím na pravidelném monitoringu vodních nádrží.

 • RNDr. Jan Altman, Ph.D.
  Botanický ústav AV ČR - vědecký pracovník

  Věnuji se výzkumu ekologie lesa, především s využitím letokruhových dat rekonstrukci disturbancí a vlivu klimatu na růst stromů.

 • Mgr. Jiří Pavlas
  Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. - Safety & Security Manager (ekvivalent ESH manager)

  Mé zařazení je vedoucí pracovník, zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), požární ochranu (PO) a ochranu životního prostředí (OŽP) v organizaci. ESH Manager je zodpovědný za vývoj a implementaci politik a postupů BOZP a OŽP, za školení zaměstnanců v oblasti BOZP a OŽP a za řešení incidentů a nehod BOZP a OŽP, provádím preventivní požární dohled atd. Jsem odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Vedle toho si jedu ještě jako OSVČ pár menších firem, kde působím jako poradce BOZP, PO případně ekologie.

 • Mgr. Jitka Burianová
  Ministerstvo životního prostředí, oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO

  Zabýváme se koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR.

 • Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v ČB, Fakulta rybářství a ochrany vod - vědecký pracovník

  Věnuji se výzkumu sladkovodních potravních řetězců.

 • Mgr. Jan Richtr
  OSVČ, nejčastěji v roli odborného konzultanta v tématech Adaptace měst na změn klimatu, ale nejvíce jako praktikující zahradník například pro IPR Praha či Skanska Residential

  Pohybuji se v tématu adaptace měst na změnu klimatu, jako konzultant nebo vedoucí projektů, zároveň se živím jako praktikující zahradník pečující o zelená veřejná prostranství a krajinu.

 • Ing. Veronika Stupková
  Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářská laboratoř České Budějovice - hydrobiolog

  Provádím mikrobiologická, chemická a fyzikálně-chemická stanovení povrchových a pitných vod.

 • RNDr. Veronika Šípová
  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - referent na úseku vodního hospodářství

  Mojí náplní práce jsou odvolací řízení, přezkumy, stížnosti, prvoinstanční řízení ve věcech pochybností dle vodního zákona, problematika havárií dle vodního zákona a činnost kolem projektu Plzeňského kraje na zlepšení jakosti vody v nádrži Hracholusky a jejím povodí.

 • Mgr. Marie Peroutková
  Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka - zakladatelka, ředitelka

  Věnuji se předškolnímu vzdělávání dětí v přírodě.

 • Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
  Biologické Centrum AV ČR - vědecký pracovník, vedoucí oddělení Ekologie

  Věnuji se výzkumu potravních sítí a funckci hmyzožravých predátorů v různých ekosystémech. Přednáším na Jihočeské univerzitě a školím studenty.

 • Mgr. Jiří Mach, MPA
  Ministerstvo životního prostředí - vedoucí oddělení mezinárodních úmluv

  Primárně se zabývám implementací mezinárodních závazků v oblasti ochrany biodiverzity na území ČR, tvorbou koncepcí a strategií a rovněž zastupováním ČR na mezinárodních jednáních.

 • Mgr. Klára Hajšmanová
  Policie ČR - forenzní genetik

  Věnuji se identifikaci osob či stop z místa činu na základě analýzy DNA.

 • Mgr. Petra Kloubcová
  AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko

  Jsem projektový zaměstnanec (projekt Map&Inv), má práce sestává především ze zadávání a přebírání prací externích dodavatelů, kteří provádějí inventarizace v terénu, které nám následně slouží jako podklady pro tvorbu plánů péče apod.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0