• Úvod
  • Studium
  • Stipendia

Stipendia

V akademickém roce 2019/2020 bylo uděleno 18 studentům a studentkám Přírodovědecké fakulty prospěchové stipendium a jedné studentce stipendium za vynikající studijní a badatelské výsledky.

Mimořádná stipendia

  • JU - ubytovací
  • JU - sociální
  • PřF JU - Opatreni o udělování stipendia

Pravidelná stipendia doktorských studentů

  • PřF JU - stipendium studentů v doktorských stud. programech naleznete v opatření děkana D58

Juniorská stipendia (prémiové stipendium pro talentované uchazeče)

Stipendium je určeno pro talentované uchazeče o studium na PřF JU. O stipendium se mohou ucházet zájemci (uchazeči o studium), kteří žádají o přijetí na základě obhajoby samostatné odborné práce na PřF nebo se umístili na 1. – 5. místě v celostátním kole některé z přírodovědných olympiád nebo v celostátním kole SOČ. Stipendium je udělováno maximálně třem vybraným uchazečům, zahrnuje 15 tis. Kč prémiového stipendia jako odměnu a 15 tis. Kč určených na podporu výzkumného projektu, na kterém žadatel začne pracovat jako student PřF JU.

Prémiové stipendium obdrží student v průběhu prvního semestru studia, podpora výzkumného projektu mu bude poskytnuta po zahájení vlastního výzkumného projektu na některé z kateder nebo ústavů PřF JU. Písemné žádosti o udělení stipendia ve formě dopisu přijímá studijní oddělní PřF JU, lze je zaslat společně s přihláškou ke studiu nebo jako samostatný dokument po podání přihlášky.

Doktorandské výjezdy

Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a zahraniční stáže patří mezi povinnosti studentů doktorského studia na PřF JU. Fakulta podporuje tyto aktivity jednak v podobě mimořádných stipendií udělovaných v rámci týmových GA JU grantů (studenti, informujte se u řešitelů GA JU grantů) nebo stipendií na podporu mobility z rozvojového projektu (výzva k podávání žádostí na následující rok probíhá vždy v létě; doplňování uvolněných míst průběžně z řad náhradníků – zájemci, hlaste se u proděkana pro doktorské studium).

Erasmus+

Program slouží k podpoře mobility studentů bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Studenti mají možnost studovat na zahraniční vysoké škole, popř. absolvovat pracovní stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci. Pobyt je možné absolvovat v délce od 2 do 12 měsíců. Bližší informace ohledně výběrového řízení na PřF naleznete v sekci Přehled důležitých termínů zde.

SGA

Účelem Studentské grantové agentury (SGA) je podpora projektů studentů bakalářského a magisterského stupně studia na PřF JU. Projekty mohou ale nemusí souviset s tématem zadané bakalářské nebo magisterské práce. Lze žádat o finanční podporu do výše 15 tisíc korun na jeden projekt. Projekt mohou předložit pouze studenti, kteří budou celý kalendářní rok ve standardní době studia, tedy studenti 1. a 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského stupně studia. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a stipendium.

Termín podávání přihlášek projektů je koncem listopadu. Kompletní informace zde.

GA JU

Grantová agentura Jihočeské univerzity podporuje studenty dvěma formami:

a) jako členy týmových projektů (podává zaměstnanec JU, ale v týmech musí být alespoň polovina členů studenty). Projekty jsou tříleté a může docházet k výměně studentů během doby řešení projektu. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a pravidelné i mimořádné stipendium. Student musí být ve standardní době magisterského nebo doktorského studia.

b) jako řešitele individuálních projektů (podává student), které jsou zpravidla zaměřeny na výzkumnou činnost prováděnou studenty doktorského studijního programu v prezenčním studiu (a standardní době studia).
Doba trvání individuálního projektu je 1 nebo 2 roky.

Termín podávání přihlášek projektů je v polovině října, kompletní informace zde.

Sociální stipendium

Na sociální stipendium mají nárok ti vysokoškoláci, kteří splňují podmínky pro získávání přídavků na děti, pokud rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0