Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Je místem setkávání a tvůrčí činnosti  studentů středních a vysokých škol, studentů učitelských oborů, VŠ i SŠ pedagogů.

Univerzita třetího věku

Skryté hodnoty přírodního a kulturního dědictví nejenom v historických zahradách

Historickým zahradám a parkům je tradičně věnovaná pozornost především památkové péče, nicméně i ochrana přírody zde má zájmové objekty. Jedná se zatím o spíše přehlížené biokulturní dědictví, které však nenávratně mizí stále se zrychlujícím tempem.

Náplní kurzu budou jednotlivé přednášky věnované vývoji v čase (od klášterní zahrady ke krajinářskému parku), zahradní tvarosloví na jihočeských příkladech, inspirace z ciziny, regionální odlišnosti, způsoby obnovy i to, jak historické parky ovlivnily skladbu sídelní zeleně. Součástí kurzu budou dvě exkurze. Podíváme se do Terezina údolí u Nových Hradů, které je odrazem evropské sentimentální malebnosti, romantismu i osvícenství, a na moderní park na Hluboké uchovávající tradiční funkce i v nastupujícím věku industriální racionality.

Kurz probíhá od října do listopadu 2023

Informace o kurzu a přihláška

Bez půdy to nepůjde, aneb jak dobře hospodařit na zahrádce i na poli?

Je kurz věnovaný hospodaření, zahrádkaření a půdě celkově. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé přednášky, laboratorní cvičení,  analýzy a exkurze.

V kurzu se dozvíte něco o fyzikálních a chemických vlastnostech půdy, o vodě a živinách v půdě,  složkách půdy a hnojení. Věnovat se budeme i udržitelnému hospodaření.

 

Půda představuje bohatství, kterého bychom si měli vážit a podle toho s půdou nakládat. Náplní kurzu budou základní informace o složení půdy, o významu půdních organismů pro fungování půdy a zejména o způsobech správného hospodaření, které půdu nepoškozuje, ale naopak zajišťuje její úrodnost a dlouhodobou kvalitu.

Hlavní probíraná témata:

1) Složky půdy; funkce půdy; využití půdy v ČR, problematické aspekty současného velkovýrobního průmyslového zemědělství. Stačí nám naše půda?

2) Sedm principů péče o půdu: jak hospodařit, aby půda netrpěla. Význam půdních organismů – kdo v půdě žije?

3) Půdní reakce (pH) a další chemické vlastnosti půdy a jejich vliv na zásobování plodin živinami. Jak hnojit, abychom podpořili růst rostlin, ale zároveň nepoškozovali půdu a prostředí.

4) Význam půdní organické hmoty pro půdu. Jak zajistit dostatek kvalitní organické hmoty v půdě.

5) Střídání plodin a význam bobovitých rostlin pro kvalitu půdy a výnosy plodin.

6) Citlivá mechanická kultivace, struktura půdy a hospodaření s vodou.

 

Výuka bude doplněna exkurzemi do laboratoří PřF JU a Biologického centra Akademie věd ČR a do Akademické knihovny JU. Účastníci se seznámí s odběrem půdních vzorků pro analýzy a s měřením půdní reakce (včetně možnosti přinést si vlastní půdní vzorky pro analýzu). Účastníci obdrží studijní materiály k probírané tématice.

Kurzem provází prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., jenž se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zabývá půdní biologií. Je autorem několika knih a věnuje se i přednáškové a popularizační činnosti. 

Začátek kurzu: 17.10. a pak každé další úterý do 21.11. včetně

Kdy: 14:30 do 17:00

Kde: Budova Biologického centra AV ČR, Na Sádkách 7, místnost 012.

Přihlášky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0