Katedra chemie

Laboratoře

Laboratoř aplikované biochemie

Laboratoř aplikované biochemie se zaměřuje na aplikaci biochemických metod v různých vědních oborech. Používáme biochemické, molekulárně biologické, transkriptomické, genomické, proteomické techniky ke studiu glykobiologie klíšťat a patogenů přenášených klíšťaty, interakcí klíště-hostitel-patogen, nanostrukturované povrchové funkcionalizace a studium vývoje ryb.

RNDr. Ján Štěrba, PhD.

RNDr. Martin Selinger, Ph.D.

Mgr. Hana Tykalová Ph.D. post-doc

RNDr. Pavlína Věchtová Ph.D. post-doc

Mgr. Libor Hejduk Ph.D. student

Mgr. Lenka Doudová, Ph.D. student

Mgr. Zuzana Dvorníková, Ph.D.student

Mgr. Pavlína Kočová Ph.D. student (maternal leave)

Mgr. Kateřina Jaklová, Ph.D. student

Mgr. Hana Mašková Ph.D. student

RNDr. Jarmila Štěrbová Ph.D. student


Matěj Doškář, BSc. student

Ynia Encarnación, BSc. student

Valentýna Králová, BSc. student

Matěj Lácha, BSc. student

Merissa Veith, BSc. studentpart-time employees:

Mgr. Zoltán Füssy, Ph.D. post-doc

Mgr. Kateryna Kotsarenko, Ph.D. post-doc, maternal leave

Mgr. Dmitry Loginov, Ph.D. post-doc

Laboratoř analytické a environmentální chemie

Laboratoř analytické a environmentální chemie se zabývá vývojem a zaváděním analytických metod a jejich následným využitím k analýze vzorků vody, půdy, cigaretových nedopalků, rostlinných materiálů, extraktů ze zvířecích výkalů a také vybraných látek ve vzorcích krve, séra a moči. Environmentálně orientovaný výzkum je zaměřen na osud látek v životním prostředí (např. organické polutanty z cigaretových nedopalků) a fotodegradaci běžně předepisovaných léčiv za světelných podmínek odpovídajících přírodním povrchovým vodám a následné testy toxicity směsí fotoproduktů.

Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. – environmentální fotochemie a toxikologie

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D. – organické polutanty a toxikologie, analytická chemie

Ing. David Kahoun, Ph.D. – analytická chemie

Mgr. Karel Hořejší – analytická chemie, specializace v lipidomice (Ph.D. student)

Mgr. et Mgr. Martina Poncarová – studijní program Biochemie, specializace v environmentální fotochemii a toxikologii (Ph.D. student)

Mgr. et Mgr. Pavla Petráňová – studijní program Biochemie, specializace v environmentální fotochemii a toxikologii (Ph.D. student)

Prof. Ing. Jan Tříska, CSc. – analytická chemie (externí konzultant Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

Laboratoř mechanismů a dynamiky makromolekulárních komplexů - Makrokomplex

Laboratoř mechanismů a dynamiky makromolekulárních komplexů se orientuje na široký multidisciplinární výzkum struktury a funkce řady makromolekulárních komplexů a vývoj a aplikaci nových strukturně biologických technik jako je např. spektroskopie jedné molekuly, nativní hmotnostní spektrometrie či elektronová kryomikroskopie.

Laboratoř počítačové chemie

Laboratoř počítačové chemie využívá různých přístupů počítačové chemie ke studiu biologicky aktivních látek a biomakromolekul, povrchových volných a potenciálních energií biomolekul nebo hydretace a solvatace biomolekul. Hlavními nástroji jsou např. molekulární simulace a modelování, ab initio výpočty biologických systémů a podob.

 

Doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. - vedoucí laboratoře

 

Laboratoř proteomiky

Laboratoř proteomiky poskytuje základní i složitější proteomické analýzy řady různých vzorků z PřF JU a dalších spolupracujících institucí.

V současné době disponuje laboratoř čtyřmi hmotnostními spektrometry.

  • Bruker Daltonics Autoflex Speed MALDI-TOF/TOF
  • Waters Q-TOF Premier
  • Waters Synapt G2-Si, hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry
  • Bruker Daltonics timsTOF Pro

 Pokud plánujete proteomické analýzy, kontaktujte Dr. F. Dyčku pro domluvu ohledně přípravy vzorků ai krytí nákladů spojených s analýzami.

Mgr. Filip Dyčka, Ph.D. - vedoucí laboratoře

fdycka (at) prf.jcu.cz, 00420 38 903 6242

 

Mgr. Peter Koník

konik (at) prf.jcu.cz, 00420 38 903 6242

 

Laboratoř spektroskopie jednotlivých molekul

Laboratoř spektroskopie jednotlivých molekul pracuje na pomezí biologie a fyziky, kdy využívá moderních spektroskopických technik k výzkumu biologických procesů na úrovni jednotlivých molekul. V současné době se soustředí převážně na dynamické procesy v biologických membránách, jako je například translokace proteinů a buněčná signalizace.

Centrum fotosyntetického výzkumu PřF JU

Centrum fotosyntetického výzkumu PřF sdružuje výzkumníky z Katedry chemie a Katedry fyziky PřF a poskytuje tak multidisciplinární platformu pro špičkový fotosyntetický výzkum.

Laboratoř fotosyntézy Katedry chemie PřF se zabývá strukturně biologickými, biochemickými a biofyzikálními aspekty fotosyntézy. 

 

Z Katedry chemie jsou v Centru fotosyntézy zapojeni:

RNDr. Radek Litvín, Ph.D. - vedoucí laboratoře
RNDr. David Bína, Ph.D.
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

 

Centrum výzkumu struktury biomolekul PřF JU

Centrum výzkumu struktury biomolekul slučuje několik pracovišť a laboratoří PřF JU:

Laboratoř strukturní chemie

Laboratoř preparativní biochemie

Laboratoř NMR - sdílené pracoviště s RERI JKU Linz, Rakousko

Laboratoř elektronové tomografie - sdílené pracoviště s BC AVČR

Výsledky

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0