Učitelství pro SŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - DVPP

Přírodovědecká fakulta JU je akreditována v systému DVPP v programech k rozšíření odborné kvalifikace - učitelství matematiky, fyziky, informatiky a chemie a biologie pro SŠ. 

Přihlášky přijímáme do 31.5. 2024 (pro zahájení studia v zimním semestru).


Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie a biologie pro SŠ

informace o studijních programech:

Informační leták ke stažení.

Průběh studia:

- přihlášení studenti budou kontaktováni a vyzváni k doložení pedagogické kvalifikace (vysokoškolský diplom, či jiné potvrzení o pedagogické kvalifikaci) 

- po přijetí ke studiu jsou studenti vyzváni k vyplnění zápisového listu, kde si vyberou (po případné konzultaci) předměty k zapsání do zimního semestru

- následně jsou zavedeni do studijní agendy, budou jim vytvořeny přihlašovací údaje do organizační struktury a vyzváni k úhradě poplatku za studium (předpis k platbě za další semestry bude dále generován na začátku každého dalšího semestru)

- v dalších semestrech si studenti vybírají předměty dle studijního plánu či konzultace s garantem oboru formou předzápisu v příslušném semestru ve studijní agendě

- v semestru, kdy chce student psát závěrčnou práci, zapíše si předmět FPR/CV889 Konzultace závěrečné práce

- v semestru, kdy chce studium ukončit studium obhajobou závěrečné práce, zapíše si předmět FPR/CV890 Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce

- na studijní oddělení je potřeba odevzdat zadávací protokol ve dvou kopiích (třetí si necháte pro sebe). Termín obhajoby se domlouvá s garantem individuálně. 

- práci je nutné odevzdat (nahrát do studijní agendy) minimálně tři týdny před domluveným termínem obhajoby (podbrobný návod k dispozici zde)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0