Katedra biologie ekosystémů

Mohlo by vás zajímat


Prohlédněte si mapu
Diplomové práce na území Českých Budějovic a okolí

Naše univerzita se ve svém názvu hrdě hlásí k domovskému městu a na Přírodovědecké fakultě a pod vedením jejích zaměstnanců vznikla řada diplomových prací a odborných studií, které přináší na přírodu, krajinu a životní prostředí v Českých Budějovicích a jejich okolí nový pohled. Zajímá vás, čím se naši studenti v okolí jihočeské metropole zabývali? Podívejte se na mapu, kterou pro vás připravili krajináři z KBE.


Přečtěte si knihu


Kniha Ekologie lesa

V českém prostředí unikátní kniha, která oproti klasickému výrazně fytocenologickému přístupu klade důraz na další biotické interakce v rámci ekosystému lesa. Cílem knihy je představit současné poznatky z ekologie lesa a ukázat, jak mohou tyto znalosti přispět k lepšímu hospodaření v lesích a k jejich adaptaci na klimatickou změnu.


Prohlédněte si výstavu


Výstava Třeboňsko pozemské

Stav našich rybníků, a to i těch chráněných, je většinou dosti smutný. I rybníky dnešního Třeboňska jsou pouhým odleskem jejich zašlé slávy. Vrátit alespoň část z rybníků do podoby, ve které by lákaly ke koupání a byly domovem mnoha vzácných organizmů, ale není nic nemožného.

Výstava upozorňuje na další z palčivých problémů dneška, naznačuje příčiny současného stavu rybníků a také možná řešení.


Přečtěte si knihu


Kniha Co vyprávějí šumavské smrčiny

Kniha představuje složitý ekosystém horských smrčin, soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové do současnosti. Desítky grafů, mapek a fotografií  dokumentují souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn, či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty.


Přečtěte si brožuru


Brožura Plešné jezero a kůrovec

Výzkum fungování ekosystémů v povodí Plešného jezera je jedním z dlouholetých pilířů spolupráce KBE a Hydrobiologického ústavu BC AV ČR. Bez nadsázky se dá říci, že se zde vystřídaly generace vědců a studentů.

V poslední dekádě se výzkum soustředí na pochopení reakce jednotlivých složek povodí na kůrovcovou disturbanci. V brožurce se dozvíte, jak kůrovec skrze působení na les může ovlivnit život v jezeře.


Zahrajte si hru

Hra na půdní potravní síť

Půda se hemží rozmanitým životem. Organismy různých velikostí a způsobů obživy tvoří bohatou půdní potravní síť. Není lepší cestou, jak se s ní seznámit, než se stát molekulou organického uhlíku a na vlastní kůži postupovat trofickými úrovněmi.

Zahrajte si jen tak pro zábavu nebo třeba se žáky v rámci výuky. ;-)

Originál hry vytvořil Ben Chung (naturewithus.com), překlad přinesli půdaři z KBE.


Uplatnění našich absolventů

Naši absolventi nacházejí uplatnění v široké škále zaměstnání: jako terenní pracovníci a/nebo úředníci ve státní správě, či ochraně přírody, ekologové v soukromých firmách, konzultanti a v neposlední řadě jako vědečtí a akademičtí pracovníci.

Pokud vás zajímá, jakou pracovní náplň mají někteří z našich absolventů, podívejte se na jejich MEDAILONKY.


Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0