Oborové rady DSP

Informace pro doktorandy

Studium v doktorských studijních programech (DSP) probíhá pod vedením školitelek a školitelů podle Individuálního studijního plánu (ISP) studujícího. Za odbornou úroveň daného programu doktorského studia odpovídá oborová rada (OR), jejíž členy jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty, a to nejvýše na dobu platnosti akreditace daného studijního programu. OR má nejméně pět členů a je složena z významných odbornic a odborníků daného oboru.

Mezi činnosti a kompetence OR patří mimo jiné příprava přijímacího řízení, iniciace a koordinace programu přednášek, seminářů a dalších forem studia, schvalování a určování požadavků na ISP studujících a témata disertačních prací, kontrola činnosti studujících, školitelek a školitelů, podávání návrhu o úpravě stipendií a ukončení studia děkanovi, určování požadavků ke státním doktorským zkouškám a řešení specifických případů.

Předsedkyní nebo předsedou OR jsou garanti doktorského studijního programu, a může jimi být pouze docent nebo profesor jmenovaný v oboru, který odpovídá danému studijním programu nebo programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, a který v daném oboru v posledních pěti letech vykonával vědeckou činnost. Garant musí mít plný pracovní úvazek na PřF JU. Předsedkyně nebo předseda OR mimo jiné zodpovídá za činnost oborové rady, přípravu materiálů pro akreditaci studijního programu, komunikuje opatření fakulty/univerzity týkající se dokt. studia školitelkám a školitelům a řeší specifické případy.
Podrobné informace o organizaci a činnostech oborové rady najdete v opatření děkana D62 – O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU.

No akreditované programy (rok vypršení platnosti akreditace)

Aplikovaná fyzika / Applied Physics (2026)

 • Předseda: prof. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. (PřF JU)
 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 269

 • Katedra fyziky,  pracovna pedagogů 040 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D., (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman, (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D. (MFF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Martin Lísal, Ph.D., (ÚCHP AV ČR Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D., (FAV ZČU Plzeň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biochemie / Biochemistry (2028)

Členové oborové rady
doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚOChB AV ČR Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (LL MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (MBC SAV Bratislava)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (ÚMG AV ČR Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (BTÚ AV ČR Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU Řeské Budejovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biofyzika / Biophysics (2030)

 • Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 267

 • 010502014 pracovna 014 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biologie ekosystémů a ekologie / Ecosystem biology and Ecology (2028)

 • Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 366

 • 010100039 admin. Kancelář 039 - přízemí - Budova A - výukové prostory (pracovna 126), Branišovská 1717/31d, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR- ÚPB Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Eva Kaštovská, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Botanika / Botany (2028)

 • Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 383

 • 025801009 pracovna 009 - 1. patro - Botanická vila (pracovna 209), Na Zlaté stoce 692/1, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Entomologie / Entomology (2028)

 • Předseda: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 387 772 253

 • 010301014 pracovna pedagogů 014 - 1. patro - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 253), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hydrobiologie / Limnology (2028)

 • Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 346

 • 010302021 pracovna pedagogů 021 - 2. patro - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 346), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Parazitologie / Parasitology (2028)

 • Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 295

 • 010502045 pracovna 045 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Integrativní biologie / Integrative Biology (2028)

 • Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 229

 • 010300022 pracovna 022 - přízemí - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 193), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Alexander Bruce, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MVDr. Martin Anger, Ph.D. (CEITEC)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MUNI)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martin Janda, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (PřF JU, VÚVL AV ČR Brno, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice České Budějovice, PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zoologie / Zoology (2028)

 • Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 387 772 240

 • 010301010 pracovna pedagogů 010, místnost B 263 - 1. patro, Budova B - Blažkův pavilon; Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Staré programy a obory, do kterých se už nepřijímají noví studenti (rok vypršení platnosti akreditace)

Program Biofyzika / Biophysics, obor Biofyzika / Biophysics (2024)

 • Předseda: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 267

 • 010502014 pracovna 014 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Botanika / Botany, obor Botanika / Botany (2024)

 • Předseda: doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 383

 • 025801009 pracovna 009 - 1. patro - Botanická vila (pracovna 209), Na Zlaté stoce 692/1, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Biologie / Biology, obor Biologie ekosystémů / Ecosystem biology (2024)

 • Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 366

 • 010100039 admin. Kancelář 039 - přízemí - Budova A - výukové prostory (pracovna 126), Branišovská 1717/31d, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Tomáš Hájek Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR- ÚPB Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Biologie / Biology, obor Entomologie / Entomology (2024)

 • Předseda: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 387 772 253

 • 010301014 pracovna pedagogů 014 - 1. patro - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 253), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (UK Praha, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Biologie / Biology, obor Parazitologie / Parasitology (2024)

 • Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 295

 • 010502045 pracovna 045 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (ZF JU, České Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (PřF JU, PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Biologie / Biology, obor Infekční biologie / Infection Biology (2024)

 • Předseda: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 036 274

 • 010502038 pracovna pedagogů 038 - 2. patro - Budova C, Branišovská 1760 České Budějovice

Členové oborové rady
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PARÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. (ZSF JU, Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prim. MUDr. Miroslav Verner (Nemocnice Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Biology, obor Hydrobiologie / Hydrobiology (2024)

 • Předseda: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 346

 • 010302021 pracovna pedagogů 021 - 2. patro - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 346), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Mgr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Fyziologie a imunologie/ Physiology and Immunology, obor Fyziologie a vývojová biologie/ Physiology and Developmental Biology (2024)

 • Předseda: prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 353

 • 010302014 pracovna pedagogů 014 - 2.patro - Budova B - Blažkův pavilon (praovna 353), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martin Janda, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Molekulární a buněčná biologie/ Molecular and Cell Biology, obor Molekulární a buněčná biologie a genetika/ Molecular and Cell Biology and Genetics (2024)

 • Předseda: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 389 032 229

 • 010300022 pracovna 022 - přízemí - Budova B - Blažkův pavilon (pracovna 193), Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (ÚMBR AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Marec, CSc. (ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, PARÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, ENTÚ AV ČR)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Zoologie / Zoology, obor Zoologie / Zoology (2024)

 • Předseda: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • tel. +420 387 772 240

 • 010301010 pracovna pedagogů 010, místnost B 263 - 1. patro, Budova B - Blažkův pavilon; Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice

Členové oborové rady
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ENTÚ Č. Budějovice)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0