• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Granty

Granty

Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU

SGA 2023

Akademický senát PřF JU rozhodl financovat všechny projekty hodnocené A nebo B.

Závěrečný seminář řešitelů SGA 2023 se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 8:45 hod. v zasedací místnosti děkanátu PřF (budova C).
Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2024 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
Pokyny k prezentaci:
1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.

Listy prezentace (ppt) jsou požadovány v anglickém jazyce od všech řešitelů. Prezentovat v AJ budou Mgr. studenti povinně, Bc. studenti dobrovolně.

English version

Oceněné nejlepší projekty SGA 2023:

Mgr.:
1st place: Klára Švihovcová (Možnosti stanovení vybraných pohlavních a stresových hormonů savců pomocí APCI-LC/MS) 4 000 Kč
2nd place: Ladislava Krausová (Rozpoznávání kukaččích vajec ťuhýkem obecným) 3 000 Kč
3rd place: Dominic Dudek (Lateralization in naked mole-rats (Heterocephalus glaber)) 2 000 Kč

Bc.:
1st place: Kateřina Holická (Jak souvisí velikost těla samečků komárů s jejich reprodukční zdatností a jakou roli zde hraje juvenilní hormon) 4 000 Kč
2nd place: Tereza Hýblová (Fylogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření) 3 000 Kč
3rd place: Johanka Bláhová (Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)) 2 000 Kč

SGA 2022
 • Hodnocení návrhů projektů

  V roce 2022 Akademický senát PřF JU rozhodl o financování všech projektů hodnocených A a B.

 • Vyhlášení soutěže
 • Žádost o projekt
 • Závěrečná zpráva (formulář)
 • Závěrečný seminář (program)
  Závěrečný seminář řešitelů SGA 2022 se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 od 16:00 v B1.
  Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2023 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
  Pokyny k prezentaci:
  1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
  2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.
 • Oceněné nejlepší projekty SGA 2022:

  1. místo Aleš Jirsa, Tomáš Dvořák, prémiové stipendium 3000 Kč
  2. místo Tereza Pecková, Bc. Kateřina Jaklová, prémiové stipendium 2000 Kč
  3. místo Iveta Mikolášová, Lukáš Martínek, prémiové stipendium 1000 Kč
SGA 2021

V roce 2021 Akademický senát PřF JU rozhodl o financování všech projektů hodnocených A a B.

SGA 2020

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu. Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

V době omezeného přístupu studentů na PřF je možné podpisy nahradit e-mailovým souhlasem garanta s obsahem závěrečné zprávy a elektronickým odevzdáním zprávy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrečný seminář 10. 12. 2020

Závěrečný seminář řešitelů SGA 2020 se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 16:00 online pomocí programu Zoom. Účastníci si mohou nainstalovat program Zoom nebo pracovat pouze v internetovém prohlížeči. Odkaz na seminář je https://bit.ly/seminar-sga
Program semináře
Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2021 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
Pokyny k prezentaci:
1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.

Oceněné nejlepší projekty SGA 2020:

 1. místo Monika Bürgerová, Bc. Adéla Danielová, prémiové stipendium 3000 Kč
 2. místo Kateřina Bouberlová, Bc. Kristýna Brožová, prémiové stipendium 2000 Kč
 3. místo Bc. Lukáš Strych, Bc. Matěj Miláček, Bc. Jiřina Weberová, DiS., prémiové stipendium 1000 Kč

English version:

During the limited access of students to the Faculty of Science, it is possible to substitute the signatures by the e-mail consent of the project supervisor with the content of the final report and electronic submission of the report to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Final seminar Dec 10, 2020

The final seminar of SGA 2020 projects will take place on Thursday Dec 10, 2020 from 4 p.m online using Zoom software. Participant can install the Zoom application or connect via internet browser. The link to the seminar is https://bit.ly/seminar-sga
Seminar program (the seminar will be in English)
Project supervisors, SGA 2021 applicants and all students and staff are welcome.
Presentation guidelines:
1) Time 7 minutes max. + 2 minutes for discussion.
2) Structure follows the final report - goals of the project, achieved results, fulfilling of planned goals, financial overview.

Best projects of SGA 2020:

 1. place Monika Bürgerová, Bc. Adéla Danielová, premium stipendium 3000 CZK
 2. place Kateřina Bouberlová, Bc. Kristýna Brožová, premium stipendium 2000 CZK
 3. place Bc. Lukáš Strych, Bc. Matěj Miláček, Bc. Jiřina Weberová, DiS., premium stipendium 1000 CZK
SGA 2019

Závěrečný seminář
Závěrečný seminář řešitelů SGA 2019 se uskuteční v pondělí 9. 12. 2019 od 16:00 hod. v učebně B2.
Učebna bude zpřístupněna od 15:45 pro nahrání prezentací na počítač. Očekávaný konec semináře je cca 17:50.
Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2020 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
Program semináře
Pokyny k prezentaci:
1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.

Oceněné nejlepší projekty SGA 2019:

 1. místo Monika Ederová, prémiové stipendium 3000 Kč
 2. místo Bc. Michaela Uhrová, prémiové stipendium 2000 Kč
 3. místo Andrea Růžičková, prémiové stipendium 1000 Kč

English version:

Final report form
Final seminar of SGA 2019 projects will take place in B2 on Monday Dec 9, 2019 from 4 p.m.
The room will be open since 3:45 p.m. for uploading of your presentations. Expected end is around 6:30 p.m.
Project supervisors, SGA 2020 applicants and all students and staff are invited to come.
Seminar program
Presentation guidelines:
1) Time 7 minutes max. + 2 minutes for discussion.
2) Structure follows the final report - goals of the project, achieved results, fulfilling of planned goals, financial overview.

Best projects of SGA 2019:

 1. place Monika Ederová, premium stipendium 3000 CZK
 2. place Bc. Michaela Uhrová, premium stipendium 2000 CZK
 3. place Andrea Růžičková, premium stipendium 1000 CZK
SGA 2018

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu. Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

V době omezeného přístupu studentů na PřF je možné podpisy nahradit e-mailovým souhlasem garanta s obsahem závěrečné zprávy a elektronickým odevzdáním zprávy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář řešitelů SGA 2018 se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 od 16:00 hod. v učebně C1.
Učebna bude zpřístupněna od 15:45 pro nahrání prezentací na počítač. Očekávaný konec semináře je cca 17:50.
Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2019 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
Program semináře
Pokyny k prezentaci:
1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.

Oceněné nejlepší projekty SGA 2018:

 1. místo Bc. Lisa Hain, prémiové stipendium 3000 Kč
 2. místo Karolina Bodláková, prémiové stipendium 2000 Kč
 3. místo Bc. Katharina Böttinger, prémiové stipendium 1000 Kč

English version:

During the limited access of students to the Faculty of Science, it is possible to substitute the signatures by the e-mail consent of the project supervisor with the content of the final report and electronic submission of the report to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Final seminar

Final seminar of SGA 2018 projects will take place in C1 on Monday Dec 10, 2018 from 4 p.m.
The room will be open since 3:45 p.m. for uploading of your presentations. Expected end is around 6:30 p.m.
Project supervisors, SGA 2019 applicants and all students and staff are invited to come.
Program of the seminar
Presentation guidelines:
1) Time 7 minutes max. + 2 minutes for discussion.
2) Structure follows the final report - goals of the project, achieved results, fulfilling of planned goals, financial overview.

Best projects of SGA 2018:

 1. place, Bc. Lisa Hain, premium stipendium 3000 CZK
 2. place, Karolina Bodláková, premium stipendium 2000 CZK
 3. place, Bc. Katharina Böttinger, premium stipendium 1000 CZK
SGA 2017

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu. Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

V době omezeného přístupu studentů na PřF je možné podpisy nahradit e-mailovým souhlasem garanta s obsahem závěrečné zprávy a elektronickým odevzdáním zprávy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrečný seminář 12. 12. 2017

Závěrečný seminář řešitelů SGA 2017 se uskuteční v úterý 12. 12. 2017 od 15:00 hod. v učebně B3.
Učebna bude zpřístupněna od 14:45 pro nahrání prezentací na počítač. Očekávaný konec semináře je cca 17:00.
Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2018 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.
Program semináře
Pokyny k prezentaci:
1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.

Oceněné nejlepší projekty SGA 2017:

 1. místo, Bc. Michaela Kubíčková, prémiové stipendium 3000 Kč
 2. místo, Bc. Jana Piherová, prémiové stipendium 2000 Kč
 3. místo, Kamila Bendová, prémiové stipendium 1000 Kč
 4. místo, Bc. Aneta Trefancová (Hoblíková), prémiové stipendium 1000 Kč

English version:

During the limited access of students to the Faculty of Science, it is possible to substitute the signatures by the e-mail consent of the project supervisor with the content of the final report and electronic submission of the report to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Final seminar Dec 12, 2017

Final seminar of SGA 2017 projects will take place in B3 on Tuesday Dec 12, 2017 from 3 p.m.
The room will be open since 2:45 p.m. for uploading of your presentations. Expected end is around 5 p.m.
Project supervisors, SGA 2018 applicants and all students and staff are invited to come.
Program of the seminar
Presentation guidelines:
1) Time 7 minutes max. + 2 minutes for discussion.
2) Structure follows the final report - goals of the project, achieved results, fulfilling of planned goals, financial overview.

Best projects of SGA 2017:

 1. place, Bc. Michaela Kubíčková, premium stipendium 3000 CZK
 2. place, Bc. Jana Piherová, premium stipendium 2000 CZK
 3. place, Kamila Bendová, premium stipendium 1000 CZK
 4. place, Bc. Aneta Trefancová (Hoblíková), premium stipendium 1000 CZK
Týmové projekty GA JU na PřF 2019-2021

V období 2019-2021 budou řešeny níže uvedené projekty a PřF nebude soutěžit jiné týmové projekty.

Přiřazování zejména doktorských, případně magisterských studentů, do řešitelských týmů je řešeno dynamicky po celou dobu řešení projektu dle ukončování zapojování studentů a přijímání nových studentů a jejich zapojení do vědecké činnosti. Cílem je, aby každý aktivní student prezenčního doktorského studia ve standardní době byl zapojen do činnosti právě jednoho týmového projektu. Studenti, kteří se chtějí zapojit, kontaktují svého školitele a řešitele vhodného projektu.
Podrobná pravidla jsou dostupná na stránkách GA JU.

Zapojení studenta do týmového projektu je nezávislé na jeho individuálním projektu GA JU.

Rozpočty jednotlivých projektů podléhají každoročně krácení dle celkové poskytnuté dotace.

Číslo projektu Řešitel Název projektu
017/2019/P prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. Charakterizace molekulárních struktur a procesů pomocí strukturních a biofyzikálních metod
022/2019/P RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Od jednotlivých buněk po společenstva – diverzita, systematika a ekologie rostlin, hub, sinic a řas
037/2019/P RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. Genomické a proteomické přístupy v molekulární biologii a genetice
038/2019/P doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Mechanismy určující druhovou a funkční diverzitu hmyzu v různě bohatých ekosystémech
039/2019/P RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. Infekční biologie klíšťat a využití farmakologicky aktivních molekul z parazitů a sinic
048/2019/P doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Biodiverzita obratlovců: od chování jedinců až po společenstva
116/2019/P doc. Ing. MgA. David Boukal,  Ph.D. Vodní a terestrické ekosystémy v antropocénu: co ovlivňuje biodiverzitu a ekologické procesy?
125/2019/P prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Molekulární metody a evoluční perspektiva v biologickém výzkumu
Grantové výzvy, informační zdroje ve vědě a výzkumu

Stránky poskytovatelů/zprostředkovatelů grantové podpory dalších zdrojů informací

České agentury

Evropské a další mezinárodní projekty

Informační stránky a rozcestníky

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0