Biologie ekosystémů a ekologie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0511D030050

Popis programu

Program je zaměřen na studium procesů na úrovni celých ekosystémů, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje ekologii rostlin a živočichů v suchozemském i vodním prostředí. Inovativní metody výzkumu, jako je sekvenování nové generace, stabilní izotopy, stechiometrie, mezokosmové experimenty a mnoho dalších jsou přístupné každému žadateli. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, schopnost studentů navrhovat, analyzovat a hodnotit experimenty. Program je akreditován ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích

Profil absolventa

Naučíte se:
 • komplexně navrhovat a provádět experimenty,
 • analyzovat důsledky změn prostředí na strukturu a funkčnost ekosystémů, jejich subsystémů a složek (jedinců, populací, společenstev),
 • monitorovat procesy toku energie a koloběhu látek v ekosystémech,
 • pracovat s novými technikami v současném výzkumu,
 • psát a prezentovat vědecké publikace a výstupy projektů.
Uplatníte se například jako:
 • vědeckovýzkumný nebo vědecko-pedagogický pracovník vysokých škol a výzkumných ústavů, muzeí,
 • pracovník orgánů státní správy různých stupňů, především řídicí funkce odborných sekcí státní správy (RŽP, MŽP),
 • pracovník orgánů ochrany přírody (Agentura ochrany přírody, Správy národních parků a Chráněných krajinných oblastí, ČIŽP, atd.),
 • samostatný odborný pracovník tuzemských i zahraničních agentur pro regionální rozvoj, životní prostředí, fondy EU atd.,
 • podnikatelská sféra ? manager v oblasti environmentální problematiky, firemní ekolog, poradce pro environmentální problematiku (projekty, expertní posudky), pracovník servisních ekologických laboratoří,
 • pracovník neziskových organizací v oblasti životního prostředí.

Něco navíc

 • Přírodovědecká fakulta JU - Katedra biologie ekosystémů (jcu.sk)

Kontakt

doc. RNDr. Jana Jersáková Ph.D.

Tel.: 389032366

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0